Category: Grounding System

Concept about Solidly Grounded 3 Phase Electrical System

Grounding System เป็นสิ่งสำคัญในระบบไฟฟ้าหรือการทำงานเกี่ยวกับประจุไฟฟ้า  เป็นต้น  นอกจากนี้ยังเป็นข้อถกเถียงในการทำงานเช่นกัน ว่า Ground ต่ออย่างไร ?  จากไหนไปไหน ?  ทำไมต้องมี Ground ?

วันนี้ผมก็ขอนำรูปภาพการเชื่อมต่อ Grounding System ลักษณะการต่อแบบนี้  เรียกว่า Solidly Grounded 3 Phase Electrical System

Grounding System มีข้อดีหลายอย่าง เช่น ป้องกันไฟฟ้าที่เกิดการรั่วไหลไปสู่ผู้ปฎิบัติงาน  ระบบตัดไฟฟ้าทำงานได้ดีขึ้นเมื่อเกิดไฟรั่วหรือใช้ไฟมากเกินพิกัดหรือไฟฟ้าลัดวงจร  เป็นต้น  ถือได้ว่าเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับระบบไฟฟ้าและผู้ปฎิบัติงานนั่นเอง (Safety first)

รูปภาพเหล่านี้คงช่วยให้หลาย ๆ คน…เกิดไอเดีย  นะครับ  ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับ 🙂

Solidly Grounded 3 Phase Electrical System

grounding copper to frame 2 copper rod grounding overview-grounding-system-ungrounded grounding copper to frame อ่านเพิ่มเติม

Advertisements